Hållbarhetslöfte

lördag 2 mars 2024

Vi är stolta över att ha vi har avgivit STF:s hållbarhetslöfte vilket innebär att;

  • Vi är engagerade i samhället
  • Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst
  • Vi källsorterar vårt avfall
  • Vi tar ansvar för energiförbrukningen
  • Vi värnar om vattnet som resurs
  • Vi bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk
  • Vi använder miljöanpassade produkter
  • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
  • Vi tar ett helhetsperspektiv på vår verksamhet

Välkommen som vår gäst till ett hållbart boende!