Swedish Welcome

fredag 21 februari 2020

Vi har satsat på att vara en del av Swedish welcome för bättre upplevelser för gästen och för en hållbar utveckling av verksamheten

Swedish Welcome-metoden utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där kvalitet och ledningens engagemang i verksamheten är lika viktiga som hållbar användning av resurser. Natur- och kulturmiljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är viktiga resurser för branschen. Att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för nöjda gäster, både idag och i framtiden. Svensk turismnäring bör byggas med långsiktighet och ansvarstagande. Metoden ger verksamheterna en insikt i detta arbete och på hur de kan förstärka sin gästinformation i arbetet att nå ut med sitt engagemang.

http://www.swedishwelcome.se/

http://www.swedishwelcome.se/wp/wp-content/themes/swedishwelcome/img/logo.png