Swedish Welcome

lördag 2 mars 2024

Vi har satsat på att vara en del av Swedish welcome för bättre upplevelser för gästen och för en hållbar utveckling av verksamheten

Swedish Welcome-metoden utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där kvalitet och ledningens engagemang i verksamheten är lika viktiga som hållbar användning av resurser. Natur- och kulturmiljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är viktiga resurser för branschen. Att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för nöjda gäster, både idag och i framtiden. Svensk turismnäring bör byggas med långsiktighet och ansvarstagande. Metoden ger verksamheterna en insikt i detta arbete och på hur de kan förstärka sin gästinformation i arbetet att nå ut med sitt engagemang.

http://www.swedishwelcome.se/

http://www.swedishwelcome.se/wp/wp-content/themes/swedishwelcome/img/logo.png